Diskuzní fórum
Jsme součástí
 • 1 ČP XCM 2011
 • 1iVelo
 • 2Galaxy série
Krakatit zaštiťuje
 • Město_Dobříš
Foto & Video
 • Foto Kocian
 • KTFoto
 • Sportkamery
 • Zima Video
Partnerské akce
 • 5BRDMANN
Počítadlo přístupů

Viagra koupit. Viagra cena v lékárně. Kde koupit Viagru bez předpisu. Viagra a Cialis bez receptu

Výrobce léku Viagra

Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 Route des Industries, 37530, Pocé-sur-Cisse, Francie.

Složení
Léčivou látkou přípravku Viagra je sildenafil.
Jedna tableta obsahuje 25, 50 nebo 100 mg sildenafilu ve formě sildenafil-citrátu.

Pomocné látky
Jádro tablet: mikrokrystalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát.
Potah tablet: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), monohydrát laktózy, triacetin, hlinitý lak indigokarmínu (E132).

Popis preparátu
Viagra potahované tablety jsou ve tvaru kosočtverce, modré barvy, s nápisem „Pfizer“ na jedné a „VGR 100″ na straně druhé.

Charakteristika léku
Co je Viagra a k čemu se používá:
Přípravek Viagra je lékem ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5.  Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu.  Viagra Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění.  V případě, že netrpíte poruchou erekce, neměl byste tento přípravek užívat.  Přípravek by neměly užívat ženy.

Použití léku koupit dávkování viagry viagru

Přípravek Viagra se používá k léčbě mužů s poruchami erekce.  Tato porucha je také známá pod pojmem impotence.  Jedná se o situaci, kdy muž nemůže během sexuálního vzrušení dosáhnout ztopoření penisu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro sexuální aktivitu.

Kontraindikace
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Viagra užívat
Neužívejte přípravek Viagra:
- pokud užíváte léky obsahující nitráty nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit.  Tyto přípravky se nejčastěji používají při léčbě anginy pectoris (bolesti na hrudníku).  Viagra může závažně zvýšit účinek těchto přípravků.  Pokud takové léky užíváte, vždy to sdělte vašemu lékaři. Pokud si nejste jisti, vždy se zeptejte lékaře nebo lékárníka.
- pokud u Vás někdy došlo k alergické reakci na tento přípravek nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku.
- pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.
- pokud jste měli nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak.
- pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Viagra je zapotřebí:
Oznamte svému lékaři, pokud je Vám známo, že:
- trpíte srpkovitou anemií (poruchou červených krvinek), leukemií (nádorové onemocnění bílých krvinek), mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění kostní dřeně), případně jakoukoli nemocí nebo deformitou penisu.  Tyto stavy mohou vyžadovat zvláštní opatrnost při užívání přípravků k léčbě erektilní dysfunkce.
- máte potíže s Vaším srdcem.  Váš lékař by měl v tomto případě pečlivě zhodnotit, jestli Vaše srdce snese přídatnou zátěž při pohlavním styku.
- máte vředovou chorobu nebo poruchu krvácivosti (např. hemofilii).
Současně s přípravkem Viagra byste neměl k léčbě poruchy erekce užívat žádný jiný přípravek.
Léčba dětí
Přípravek Viagra není určen pro osoby mladší 18 let.
Léčba osob s poruchou funkce ledvin nebo jater
Pokud máte poruchu jater nebo ledvin, měl byste tuto skutečnost probrat s lékařem.  Ten posoudí, zda je nutné dávku přípravku viagra 25mg upravit.

Speciální upozornění
Užívání přípravku Viagra s jídlem a pitím
Pokud si vezmete přípravek Viagra s jídlem, účinek léku se může projevit poněkud později.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Viagra může způsobit závratě a poruchy vidění.  Měl byste proto znát svoji reakci na přípravek Viagra před tím, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Nežádoucí účinky léku
Možné nežádoucí účinky
Tak jako jiné léky, může mít i Viagra nežádoucí účinky.  Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné.
V kontrolovaných klinických studiích byly nejčastějšími nežádoucími účinky bolest hlavy nebo zarudnutí v obličeji a častými nežádoucími účinky zažívací potíže, závratě, pocit ucpaného nosu, bušení srdce nebo změny vidění (včetně změn barevného vidění, pocitu zvýšeného jasu světla a případného rozmazaného vidění).
Po uvedení přípravku na trh byly u mužů užívajících přípravek Viagra hlášeny následující nežádoucí účinky: zvracení, alergické reakce, kožní vyrážka, překrvené oči, bolest očí, zrychlený srdeční puls nebo krvácení z nosu.  Po užití přípravku Viagra byla hlášena prodloužená a občas bolestivá erekce.  Pokud u Vás dojde erekci, která trvá více než 4 hodiny, vyhledejte okamžitě lékaře.
Také byly hlášeny následující případy; vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloby, mrtvice, nepravidelný srdeční puls, bolest na hrudi, náhlá smrt, srdeční záchvat nebo dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku.  Většina těchto mužů, ale ne všichni, měla potíže se srdcem již před užítím přípravku.  Není možné určit, zda tyto příhody lze přímo vztáhnout k přípravku Viagra.

viagra koupit

viagra pro muže cena

ženská viagra

Viagra pro ženy

Kde koupit Viagru bez předpisu v lékárně

Lékárna bez receptu

Prodej Viagra cena

Koupit Cialis, Kamagra

Viagra bez předpisu

Koupit Viagra bez receptu v ČR

Originální Viagra prodej bez předpisu

viagra prodej

Generické léky

Sildenafil actavis bez receptu

viagra prodej online

Kde mám sehnat Viagru?

Viagra bez předpisu

nízká cena a bez předpisu

Erekce – Viagra a Cialis bez předpisu

Koupili jsme přes internet Viagru

Viagra Cialis Levitra pro zpestření při sexu

Viagra 100mg prodej

Viagra, Cialis a Levitra, koupit v České republice

Diskuse a zkušenosti – Poruchy-Erekce

Viagra pro muže cena

Pokud by se u Vás v průběhu nebo po skončení pohlavního styku objevily bolesti na hrudníku, neužívejte v žádném případě nitráty, ale ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud je přípravek Viagra užit častěji než jednou denně, mohou se objevit bolesti svalů.
Pokud by se některý z uvedených nežádoucích účinků u Vás vyskytl a byl by pro Vás příliš obtěžující, závažný nebo by se opakoval při novém užití přípravku, oznamnte to vašemu lékaři.

Pokud by se vyskytly nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této informaci, informujte o tom prosím lékaře nebo lékaárníka.

Interakce s jinými léčivy
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Oznamte, prosím, Vašemu lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte případně pokud jste v nedávné minulosti užíval nějaké jiné léky včetně volně prodejných přípravků.
Přípravek Viagra může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především těch, které jsou určeny k léčení bolesti na hrudníku srdečního původu. V případě náhlých zdravotních problémů byste měl ošetřujícímu lékaři oznámit, že jste užil přípravek Viagra.  Neužívejte přípravek Viagra společně s jinými léky, pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas.

Viagra (sildenafil) je jedním z nejznámějších přípravků na zlepšení erekce. Je známá na celém světě. Viagra (sildenafil) je první lék na zvýšení erekce v lékově formě tablet. Byla uvedena na trh v roce 1998. Od té doby Viagra (sildenafil) je velmi oblíbená. Kromě Viagry originál je mezi muži trpící erektilní dysfunkcí její generická verze. To je tím, že originální Viagra cena je docela vysoká, ale generikum( s účinnou látkou SIldenafil) stojí podstatně méně.

Léčivá látka (sildenafil) léku Viagra a Kamagra

Léčivou látkou originální a generické Viagry je sildenafil. Jedna tableta obsahuje 100 mg sildenafilu. Originál Viagra je také dostupná v dávce 50 mg. Viagra cena se liší v závislosti na dávkování a počtu objednaných tablet, čím větší množství, tím je nižší cena.
Mnozí muži jsou spokojeni s účinkem Viagry. Díky přípravku originál Viagra poruchy erekce zůstanou minulostí. Účinky Viagry začínjí 45 minut po požití a trvá až 6 hodin.

Pokud používáte Viagru (sildenafil) poprvé, dávka by neměla být 100 mg, protože může být velmi vysokou pro Váš organismus. Požadovaného účinku léku (sildenafil), je možné dosáhnout při nižší dávce.

Originální Viagra a originální Kamagra se podává ústně, bez žvýkání, s zapitím vodou. Před užitím přípravku si přečtěte pozorně příbalovou informaci Viagra. Jestliže užíváte jiné léky, měli byste brát v úvahu jejich interakce s Viagrou.

Nežádoucí účinky léku Viagra

Viagra (sildenafil) má také nežádoucí účinky,ale nemusí se určitě projevit. Každý člověk reaguje na lék Viagra (sildenafil) jinak. Pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků se zvýší, pokud máte určitá onemocnění (viz příbalový leták). Nejčastější nežádoucí účinky Viagry (sildenafil) jsou bolesti hlavy, zarudnutí kůže, návaly horka, bolesti svalů a ucpaný nos.
Viagra může způsobit výrazné zvýšení účinku léků obsahujících nitráty a léků schopných uvolňovat oxid dusnatý jako je např. isoamyl-nitrit, které jsou často používány při léčbě anginy pectoris (nebo bolesti na hrudníku).  Viagra (sildenafil) je jedním z nejznámějších přípravků na zlepšení erekce. Je známá na celém světě. Viagra (sildenafil) je první lék na zvýšení erekce v lékově formě tablet. Byla uvedena na trh v roce 1998. Od té doby Viagra (sildenafil) je velmi oblíbená. Kromě Viagry originál je mezi muži trpící erektilní dysfunkcí její generická verze. To je tím, že originální Viagra cena je docela vysoká, ale generikum( s účinnou látkou SIldenafil) stojí podstatně méně.

Léčivá látka (sildenafil) léku Viagra a Kamagra

Léčivou látkou originální a generické Viagry je sildenafil. Jedna tableta obsahuje 100 mg sildenafilu. Originál Viagra je také dostupná v dávce 50 mg. Viagra cena se liší v závislosti na dávkování a počtu objednaných tablet, čím větší množství, tím je nižší cena.
Mnozí muži jsou spokojeni s účinkem Viagry. Díky přípravku originál Viagra poruchy erekce zůstanou minulostí. Účinky Viagry začínjí 45 minut po požití a trvá až 6 hodin.

Pokud používáte Viagru (sildenafil) poprvé, dávka by neměla být 100 mg, protože může být velmi vysokou pro Váš organismus. Požadovaného účinku léku (sildenafil), je možné dosáhnout při nižší dávce.

Originální Viagra a originální Kamagra se podává ústně, bez žvýkání, s zapitím vodou. Před užitím přípravku si přečtěte pozorně příbalovou informaci Viagra. Jestliže užíváte jiné léky, měli byste brát v úvahu jejich interakce s Viagrou.

Nežádoucí účinky léku Viagra

Viagra (sildenafil) má také nežádoucí účinky,ale nemusí se určitě projevit. Každý člověk reaguje na lék Viagra (sildenafil) jinak. Pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků se zvýší, pokud máte určitá onemocnění (viz příbalový leták). Nejčastější nežádoucí účinky Viagry (sildenafil) jsou bolesti hlavy, zarudnutí kůže, návaly horka, bolesti svalů a ucpaný nos.

Pokud užíváte takové léky, nesmíte užívat přípravek Viagra.
Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě AIDS, doporučí Vám obvykle Váš lékař přípravek koupit viagru online o nejmenší možné síle 25 mg.
Někteří pacienti, užívající alfa-blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo obtíží s prostatou, mohou zaznamenat závratě nebo motání hlavy při vstávání.  Toto jsou příznaky posturální hypotenze, která se projevuje jako nízký krevní tlak při rychlém sedání nebo vstávání.  Někteří pacienti zaznamenali tyto příznaky při souběžném užití přípravku Viagra s alfa-blokátory.  Příznaky posturální hypotenze se mohou nejpravděpodobněji objevit v průběhu 4 hodin po podání sildenafilu. Měl byste pravidelně užívat svou denní dávku alfa-blokátoru, než začnete užívat přípravek Viagra, aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto příznaků.  Lékař může zahájit Vaši léčbu přípravkem Viagra dávkou 25 mg.

Pokyny pro těhotné a kojící ženy
Těhotenství a kojení
Přípravek Viagra není určen pro použití u žen.

Dávkování
Jak se přípravek Viagra užívá
Vždy užívejte přípravek Viagra přesně podle daných instrukcí Vašeho lékaře.  Nejste-li si jist o správném užívání, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  Obvyklá dávka je viagra 50mg.
Užijte přípravek Viagra zhruba jednu hodinu před předpokládanou sexuální aktivitou.  Tabletu spolkněte celou a zapijte ji douškem vody.
Jestliže máte pocit, že přípravek Viagra účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Přípravek Viagra Vám pomůže dosáhnout erekce jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění.  Doba, po které začne přípravek účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou.  Pokud přípravek Viagra užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.
Pití alkoholu může dočasně zhoršit schopnost dosáhnout erekce.  Abyste dosáhl co nejvyššího účinku tohoto přípravku, doporučujeme před užitím přípravku Viagra nepožívat větší množství alkoholu.
Pokud po užití přípravku Viagra nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu s Vaším lékařem.
Neužívejte více než jednu tabletu přípravku Viagra denně.

Předávkování
Jestliže jste užil více přípravku Viagra, než jste měl:
Dávka vyšší než 100 mg nezlepšuje dále účinnost, navíc může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků nebo k jejich prohloubení.
Neužívejte více tablet, než Vám bylo lékařem doporučeno.
Pokud užijete příliš mnoho tablet najednou, vyhledejte vašeho lékaře.

Co koupit Levitra nebo Viagra

zde se dá koupit Viagru

Viagra koupit Praha

viagra prodej bez předpisu

viagra pro ženy

viagra zkušenosti

viagra padělky

viagra prodej

Tadalafil Cialis prodej

koupit viagru

kde koupit viagru bez receptu

viagra prodám

kde koupit viagru bez předpisu

viagra cena

kde koupit viagru v praze

viagra pro ženy

viagra na předpis cena

viagra účinky

viagra pro muže prodej aut rakousko

viagra kde koupit letenky

viagra prodej brno

viagra prodej brno webkamera

viagra cialis prodej aut usa

Doplnění by mělo být pod dohledem lékaře

viagra koupit sk zdarma

viagra bez receptu

viagra v lekarni bez receptu rasymas

viagra predaj bez receptu

viagra cialis prodej aut usa

viagra koupit levně auto elit sk

viagra na prodej aut zlín

viagra pro ženy

viagra cialis prodej aut bazar

Uchovávání
Uchovávání přípravku koupit Viagru 100mg
Uchovávejte při teplotě do 30 st. C.
Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Informace pro pacienta
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě.  Mohl by jí ublížit, a to i      tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Varování
Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

/pp/p o nejmenší možné síle 25 mg.

Krakatit se pro rok 2012 ruší

Vážení přátelé, kamarádi, příznivci dobříšského Krakatitu,

po letech dobrých zpráv máme pro vás jednu smutnou. Z organizačních důvodů jsme nuceni vlak s názvem dobříšský Krakatit letos zastavit. Závod se minimálně letos konat nebude. Víme, že hodně z vás jste si dobříšský maraton v brdských hvozdech oblíbili pro jeho nekompromisní bikovou povahu a nyní nám bude společně chybět. Není ale bohužel jiného řešení. Jsme poměrně úzká pořadatelská skupina čítající pár jednotlivců a letos se několika z nás bohužel střetly rodinné a pracovní povinnosti, což nad přijatelnou míru omezilo čas, který bychom potřebovali věnovat organizování kvalitního závodu. A organizovat snad takovou akci jen na půl plynu? To by nás opravdu netěšilo.

Moc děkujeme všem závodníkům a partnerům dobříšského Krakatitu za přízeň, kterou jste nám v minulých ročnících věnovali a snad můžeme říci: nashledanou někdy příště!

Za pořadatelský tým dobříšského Krakatitu,
Tomáš Tvrz, Kuba Malý a spol.

Poslední možnost objednávky DVD

Zapomněli jste si objednat DVD z letošního Krakatitu? Potom neváhajte a učiňte tak hned. Součástí DVD je vynikající bonus v podobě sestřihu všech vašich průjezdů, které štáb kluků ze Zima Video na trati zachytil. Poslední objednávky jsou možné pouze do konce listopadu. Objednávat můžete na stránkách Zima Video.

Pozvánka na české single-speedové mistrovství

Netradiční setkání bikerů, kteří nepoužívají přehazovačku se uskuteční 28. října 2011 od 11:00 v Singltrek Centru v Novém Městě pod Smrkem. Lokalita nabízí přes 30km úžasných zábavných vlnitých a klikatých pěšinek projektovaných speciálně pro plynulou jízdu na horském kole a bez přehazovačky bude zábavy ještě více. Pro účast na akci včetně mistrovství není nutná oficiální registrace ani startovací poplatek, ale bylo by dobré dát vědět organizátorům, že plánujete přijet, aby orientačně věděli s kolika lidmi mají počítat. Prečíst zbytek. »

Video a další fotky v galerii.

Letos se fotografům dařilo – další galerky jsou k shlédnutí v sekci Galerie – ročník  2011

DVD ze závodu (i z dětského) lze zakoupit na stránkách zima-video.cz a ochutnávka z něj je k vidění na youtube.

Přidáváme další parádní fotogalerii!

kozacekPrávě jsme dostali informaci o další fotogalerii – jde o opravdu povedené kousky od mistra spouště Libora Makrlíka. Budete-li chtít nějakou fotku ve větším rozlišení a bez vodotisku, máte možnosti si ji u Libora objednat za obvyklý drobný příspěvek.

6. ročník dobříského Krakatitu je minulostí

6. ročník dobříšského Krakatitu je za námi. Díky dešťům v minulých dnech a týdnech jste mnozí z vás včera podle svých slov absolvovali jeden z nejtěžších závodů vůbec. Všudypřítomné bahno a voda odvedly v tomto směru opravdu mistrovské dílo. V kombinaci s nelehkým místním terénem a náročným profilem obou tratí to byl opravdu nemilosrdný bikový koktejl. Všem bez rozdílu, kdo jste se vůbec postavili na start, patří velký obdiv. Prečíst zbytek. »

Poslední informace před závodem

Máme pro vás poslední organizační informace před závodem.

Přihlášení na místě: přihlašovat na místě je stále možné, a to při prezentaci! Není tedy pravdou, že přihlásit se na dobříšský Krakatit již nelze, jak už jsme také od některých z vás zaslechli.

Prezentace: připomínáme, že prezentace bude otevřena v pátek od 18:30 do 21:00 a pak v sobotu od 7:00 do 10:00. Pouze a jen pro dětský závod platí prodloužená doba sobotní prezentace do 11:00. Prosím přijďte všichni včas, čím dřív, tím líp, nenechávejte svůj příchod na poslední chvíli. Doba konání prezentace bude z organizačních důvodů z naší strany zcela striktně dodržena. Prečíst zbytek. »

Zprávy z pořadatelského tábora: díl II

Dobříš hlásí (skoro) připraveno. Dnes dokončíme většinu značení a předzávodní úklid tratí a začneme se stavbou zázemí a všeho okolo. Včera v pravé poledne jsme vypnuli on-line přihlašování. Přihlásit se nyní můžete již jen na místě při prezentaci, tj. v pátek od 18:30 do 21:00 a v sobotu od 7:00 do 10:00 (pouze Lego dětský závod do 11:00). Prečíst zbytek. »

Přihláška bude on-line až do středy!

V zájmu urychlení prezentace vám necháme on-line přihlášku zpřístupněnou ještě do středečního poledne. Plánujete-li si tedy v sobotu přijít na Dobříš protáhnout vaše těla, ale ještě jste se nestihli přihlásit, budete míte stále možnost tak udělat z pohodlí vašeho domova! Prečíst zbytek. »

Zprávy z pořadatelského tábora: díl I

Turbo buttonŠestý ročník dobříšského Krakatitu je zde už za pár dnů. Je proto logické, že v pořadatelském týmu už začínáme sahat po pomyslném tlačítku s nápisem „turbo“. Posledních sedm dní před závodem se v přípravách jde opravdu do tvrdého finiše, aby pro vás bylo v den „D“ vše připraveno. Prečíst zbytek. »

Soutěž s MTBS o startovné zdarma zná své vítěze

Na vědomost se dává, že soutěž, kterou jsme uspořádali spolu s redakcí MTBS zná své vítěze. „A mám to zadarmo!!!“ si můžou zakřičet Richard Havlík, Karel Ondráček, Martina Šeremetová, Alena Zemanová a Pavel Jaroš. Výhercům gratulujeme a těšíme se na setkání na startu závodu! Pokud jste soutěž nezaregistrovali, můžete se na ní podívat zde. Otázky letos nebyly nijak obtížné, správné řešení je: 1c, 2b, 3b, 4b.

Dětská Cyklo škola zavítá na Dobříš

Město Dobříš se stalo partnerem dětské Cyklo školy, která letos nově zavítá na dobříšský Krakatit! Cyklo škola, postaví v zázemí závodu u sportovní haly dovednostní dráhu, na které si děti budou moci zábavnou cestou zdokonalovat techniku jízdy na kole. Cyklo škola bude přístupná po celý den pro všechny děti zcela zdarma bez ohledu na to, zda se zúčastnily LEGO dětského závodu. Prečíst zbytek. »

Suunto i letos nabízí možnost zápůjčky

Suunto_M5_Black_Gold_profile

Pokud uvažujete o nákupu nového náramkového počítače, který vám přesně změří vaše sportovní výkony, máte na dobříšském Krakatitu opět jedinečnou příležitost! Finská značka Suunto, která je jedním z partnerů našeho závodu, vám i letos zapůjčí svá špičková zařízení přímo do závodu k ostrému testu. Prečíst zbytek. »

70 bikerů zkušebně projelo krátkou trať

DSC02046Nedělní veřejné projížďky krátké tratě dobříšského Krakatitu se zúčastnilo okolo 70 bikerů! Tato početná skupina si také projela už několikrát zmiňovanou zásadní novinku na trati letošního závodu. Úsek bikového střihu, který jsme vyměnili za původní asfaltový, se podle bezprostředních reakcí velmi zamlouval – za což jsme samozřejmě jako pořadatelé velmi rádi.
canadian pharmacy Bupropion

Nové mapy a profily na svém místě

Mapy a profily tratí pro letošní ročník jsou k dispozici. Jak jsme avizovali, v minulých týdnech se nám podařilo vyjednat poměrně významnou úpravu obou tratí. Vyhneme se tak asfaltovému úseku vedoucímu od Bukové – v minulých ročnících šlo o přibližně 17. až 20. km od startu. Věříme, že se Vám nová pasáž bude líbit! Flonase

Veřejná projížďka tratě se koná už tuto neděli 17. 7.

Závodnice a závodníci, tradiční předzávodní projížďka krátké tratě dobříšského Krakatitu se koná už na tuto neděli 17. 7.  se startem v 10:30 od dobříšské sportovní haly v ulici V Lipkách. Prečíst zbytek. »

Nová GPS data ke stažení

gps3Jste-li uživatelé GPS zařízení, budou se vám hodit GPS data závodu. Stáhnout si je můžete z těchto odkazů: trasa A 80 km, trasa B 50 km

475x100_MTBIKE_CZ

Připravujeme aktualizaci map a profilů

Plánované letošní novinky ve vedení obou tratí dobříšského Krakatitu byly aktuálně posvěceny majiteli dotčených lesů. Stalo se tak po poměrně náročné sérii jednání –  zavedení těchto novinek ale již nyní nestojí nic v cestě. Nejvýznamnější úpravou je odmazání asfaltového úseku přibližně na úrovni původního 17. až 20. kilometru od startu Prečíst zbytek. »

Generální partner
 • TREK
Hlavní partneři
 • 1HeavyTools
 • 2TGB
 • 3Suunto
 • 5Lego
Partneři
 • 03ProBike
 • 3 Vysílačky Milín
 • 4Inkospor
 • Acesport
 • Beran
 • Bloc
 • Cyklonaradi
 • Cyklosvec
 • Davidoff
 • Fox
 • Galaxy_G
 • insportline
 • IpsosTambor
 • Kamisport
 • Kenda
 • Progress
 • RSP
 • Shocart
 • Sroubarna Marek
 • StartProduction
 • Worker
Mediální partneři
 • 1 MTBS
 • Bikestream
 • nakole
 • Velo